השמדת מידע , טענת זיוף מסמכים ושריפת חומר בחירות, מעטפות נעלמות ועוד... כל אלה נחשפו בפני בית הדין של הסתדרות המורים בשנה החולפת. 
***
עדכון על נהלים, ודיוני המשפט המתנהל בבית ה״ה בתל אביב בפני הרכב בראשות השופט בדימוס כבוד השופט שמואל צור, לביטול הבחירות .
***

חשוב לציין שהדיון המתנהל הוא כמעין בוררות בתחום המנהלי ולא במישור הפלילי.
בערכאה פלילית מעורבת המדינה באמצעות המשטרה ופרקליטות. 
בעניין זה הוגשו תלונות רבות ולאחרונה הגשנו ראיות נוספות לבדיקת המשטרה .

בצד האזרחי מנהלי בוררות, לא חייבים אשם קונקרטי ודיי בנסיבות שמוכיחות רשלנות, סטייה מנוהל ושיבושים ואפילו ללא שם המבצע. כלומר רמת הראייה פחותה מראייה מהנדרש בפלילי - אצבע מאשימה לאדם קונקרטי. 
בסוגריים נוסיף שהיה אפשרי לגבש ראיות חזקות יותר וקונקרטיות לו לסיעת נחל היה תקציב לנהל מערכה חוקרת ולו "מנזר השתקנים" השותפים הקואליציונים של אמ"י שנפגעו אף הם בבחירות 2017 היו מסייעים לסיעת נחל במאבק המשפטי ולא מסתפקים בג'ובים וצופים מהצד .
קושי נוסף עמו אנו מתמודדים הוא בית הדין. 
יש הבדל בין תביעה מנהלית המתנהלת בבית המשפט המחוזי שלו כללים והתנהגות שונה מבוססת על חוקים ותקנות מנהליות, לבית דין פנימי המוגדר כבורר. לצערנו אנו מחויבים להתדיין בבית הדין של הסתדרות המורים בהתאם לחוק וחוקת הסתדרות המורים. לבית הדין 'הברקות' שלו כללים משלו, שהם פחות נוחים לנו כעותרים. נוסיף לכך את העננה שמעל לראשינו (כעת דמיינו קומיקס) : "מי ולמה אנו צריכים להתדיין מול בית דין שמינויו מאושר על ידי ה"ה שהיא סיעת אמ״י המשיבה לבקשה לביטול הבחירות".
דבר גורר דבר ולכך ישנן מספר משמעויות, בהיבטים פרוצידורלים ואחרים.
***
אז איפה אנחנו עומדים היום?
עד כה עלו ובאו עדים רבים מקריית שמונה ונהריה בצפון דרך חיפה, נתניה, חדרה, תל אביב, רחובות, אשקלון, קרית גת, באר שבע ודימונה. כולם תארו בפני בית הדין תמונה זהה. 
כאוס מכוון ומובנה ! העדר מידע נגיש על קלפיות ומסלולי קלפיות ניידות, אפליקציה שנפלה כבר בבוקר הבחירות, קלפיות שלא הגיעו ליעדן או לא יצאו לדרך כלל, רשלנות של מזכירי קלפיות חסרי ניסיון שלא חתמו על מעטפות, לא היו בקיאים בנהלים, לא הבינו את השימוש במעטפות כפולות, לא הקפידו על חשאיות הבחירות ולא הצליחו לשים גבולות לתעמולה האסורה של סיעת אמ"י בראשות יפה בן דוד.
יום לאחר פרסום התוצאות והודעת סיעת נחל לבית הדין על כוונתה להגיש ערעור על התוצאות החלו להעלם לחברת מיטב רישומים שונים. פרוטוקולים של קלפיות אבדו ובמקומם החתימו עשרות פרוטוקולים בתצהירים עליהם אנו מלינים כבלתי כשרים בעליל, טופסי ספירת מעטפות ועוד. מאחר ואנחנו בדיונים ויהיה מי שיטען ללשון הרע - לא נציין כאן שמות חשודים.

בערב הספירה נכנסו אנשים עם שקי מעטפות לאולם הספירה ללא פרוטוקולים . בתחילה סבר השופט בצדק שאין לספור אותם אך בבוקר שלמחרת יתכן ששינה את עמדתו. השקים נפתחו וזרם מעטפות פתוחות עם פתקים של אמ"י ומ"ה זרם לשולחנות הספירה. 
את הסרטוני הספירה אתם וודאי זוכרים וכן את סרטון "שריפת הקלפיות" בנגב! 
אינכם יודעים שסיעת אמ"י העבירה לוועדת הבחירות חוות דעת מומחה הטוען שהסרטון הוא "פייק ניוז" וכלל לא צולם בבחירות להסתדרות המורים. 
6 חודשים עמלנו , לפיצוח התעלומה ולהפרחת הטענה ולאחרונה הגשנו חוות נגדית הטוענת שהסרטון אוטנטי לגמרי, צולם בכפר אום בטין ליד באר שבע ביום הבחירות להסתדרות המורים.
זאת ועוד, לאחר דיון ממושך בבקשתנו לקבל את מאגר המצביעים הממוחשב שהיה אמור לתת מענה דיגיטלי חדשני ואמין לבחירות - הגיע מכתב שהמאגר הושמד! 
הידיעה על השמדת המאגר, ליבת מערכת הבחירות, דרמטית ומשמעותית להכרעת הדין. 
לטענתנו, די בה כדי לבטל את הבחירות. 
אך הדיון בידיעה, בשל אילוצים שונים יערך רק באוקטובר.
***
המטרה שלנו והבקשה שלנו היא אחת : בחירות חוזרות , טהורות ודמוקרטיות כיאה לאנשי חינוך מובילי דרך דמוקרטית. בקרוב נסיים חקירה נגדית לעדי נחל ולאחריו נעבור לשלב חקירת עדים בו יזומנו עדים אותם אנו (התובעים) חפצים לחקור ולאחריו עדי המשיבים.
לאחריו יבוא שלב הסיכומים. ופסק הדין. 
אין ספק שלא תסתיים המערכה בבית הדין ! אחד הצדדים יעתור למחוזי ואולי אף לעליון. 
***
בדיון האחרון - מחוץ לפרוטוקול- הציע השופט , בשלישית , הצעה נוספת לבחינת פשרה. הצעתו לנסח כעת הסדר מוסכם לאופן בו יתנהלו הבחירות ועל זה יינתן תוקף של פסק דין.
כבוד השופט צור טען, בצדק, שגם לאחר תום הדיונים הממושכים ופסק הדין החלוט, נגיע לנקודה חשובה ומכרעת זו - ההצעה עברה למגרשה של ה"ה דהיינו סיעות הקואליציה המשיבות הסרות למרותה של יפה בן דוד. 
במאמר מוסגר נוסיף שיפה בן דוד סירבה עד כה לשתי הצעות הפשרה הקודמות שהועלו.
סיעת נחל לא תתפשר על כך שהבחירות הבאות יתנהלו באופן תקין וטהור על מנת שעובדי ההוראה יזכו לממש את זכותם הדמוקרטית ללא זיופים סיטונאים חוזרים ונשנים. 
אין לנו אשליות. המטרות של סיעת נחל בראשות גילה קליין אינן זהות למטרות של יפה בן דוד. 
לכן נכונה לנו עוד דרך ארוכה ונחושה - ויש על מה להיות נחושים.
ללא ספק נחל היא בעלת הזכויות ולה תומכים בכל רחבי ישראל מה שלא משקף את תוצאות הבחירות.

נודה לתמיכתכם וסבלנותכם. 
כדי שהצדק יצא לאור.