* הידעת  שהשי הכספי בפסח משולם עבור כל עו"ה מכספי האוצר?!
  הסתדרות המורים היא רק הצינור המעביר כספים אלה לעו"ה בצורת תווי קניה.
  (המוגבלים למקומות מסוימים ולא כוללים מבצעים). 


הידעת שהשביתה האחרונה היתה בשנת 1989 - לפני 18 שנה ?!
18 שנה הסתדרות המורים לא משביתה, לא מאיימת, ולא מכריזה על סכסוך עבודה .אך האם יש סיבה לנדיבות של וסרמן דיעי וחבריו להנהלת הסתדרות המורים?
הידעת ש...
תשלום מאות שקלים נמנע ממורים שפרשו לגמלאות- לכתבה לחץ על התמונה


1. עו"ה שעבדו באופק חדש ופרשו הגמלה שלהם עדיין לא מחושבת לפי נוסחה מוסכמת ?!
   בהסכם אופק חדש הוסכם שהפנסיה תחושב לפי ממוצע השכר המשוקלל בין השנים שלפני אופק חדש ובין השנים  
   שעבדו באופק חדש ויכלול נוסחה שתשמור על הערך האקטוארי של כספי הפנסיה המגיעים לעו"ה בתקופה הראשונה.
   אך עד עתה לא נמצאה הנוסחה שתחשב זאת, אי לך ההפסד הכספי לגמלאי אופק חדש מגיע למאות ש"ח בכל חודש .


2. האוצר החליט להוריד את דמי הנסיעות לעבודה ומורים משלמים מכיסם את הנסיעה למקום העבודה - והסתדרות
    המורים שותקת !

3. בהסכם הדרגות החדש הסתדרות המורים פגעה שוב בשכר מוריה הבכירים כדי לבטל את שיטת המכסות.

4.  גובה גימלת הפנסיונרים מוקפאת כבר 8 שנים .

5. סוגיית מורי הקבלן לא באה לידי פתרון .

6. אין תלוש הזהה לקודמו, משרד החינוך מנכה מהשכר רטרוקאטיבית בשל טעויות חישוב שלו .


  והסתדרות המורים ? אפטית ! אין איומים, אין עיצומים, אין שביתות - הכל דבש !