תאריכי מפגשים לייעוץ אישי עם גילה קליין
בתחומים: יציאה לשבתון, פרישה, זכויות עובדים
תנאי עבודה ועוד...
הכנס השנתי לעובדי הוראה פעילים !
עו"ד סביר ונציגי סיעת נחל בבית הדין
נמשכים דיוני ההוכחות בבית הדין של הסתדרות המורים, בעתירת סיעת נחל לביטול תוצאות הבחירות.
הדיונים הקרובים יתקיימו:
ביום ב' 23/4/18 וביום ה' 31/5/18 
בין השעות 14:00-17:00 .

הדיונים פתוחים לקהל


 
ברכות ליו״ר נחל גילה קליין 
על הזכות שנתנה לה
להדליק משואה חברתית
בערב יום העצמאות ה70
למדינת ישראל.