כולם מדברים ומדברים על הצורך בחיזוק מעמד המורה וסמכותו, אני החלטתי לעשות מעשה.
לפני כשלושה חודשים חשפתי בפניכם את הצעת חוק זכויות המורה. כעת, חוק זכויות המורה מתקדם צעד נוסף.
מאז ועד היום, לאחר שהשקענו מאות שעות עבודה בניסוח טיוטת הצעת החוק, ולאחר סיורים רבים בשטח ושיחות עם אלפי עובדי הוראה. אנו מגישים כעת טיוטה ראשונית.
בחודשים אלה קיבלנו מאות תגובות שלכם בנוגע לסעיפים השונים הכתובים בהצעת החוק.
טיוטת הצעת החוק הוגשה לסגן יו"ר הכנסת חיליק בר שהבטיח לעסוק בהגשתה וקידומה בקריאה טרומית בכנסת מיד לאחר ניצחון סיעת נחל בבחירות להסתדרות המורים.
חבר הכנסת חיליק בר מסר כי סיכם עם יו"ר ועדת החינוך, חבר הכנסת יעקב מרגי, כי יתמוך בחוק זה.
חבר הכנסת מרגי הבטיח לקדמו בועדה לאחר העברתו בקריאה טרומית. 
החוק נועד להיטיב עם כלל עובדי ההוראה בישראל ועתיד להיטיב עם מעמדם, שכרם וסמכויותיהם.
בפגישה הודגש כי עם גיבוש הצעת החוק הסופית להגשה, יכלול נוסח ההצעה זכויות ותנאים לפורשים לגמלאות ממערכת החינוך ויהיה נתון לתוספות מותאמות עבור מגזרים ספציפיים דוגמת יועצות, קב"סיות, מדריכים ועוד. 

הגיע הזמן שזכויות כל עובדי ההוראה יעוגנו בחקיקה! 


היום אנחנו לוקחים את גורלנו בידינו.
יחד נחזק את מעמד המורה.
יחד נשפר את מערכת החינוך בישראל!
גילה קליין
בתמונה: גילה קליין, יו"ר סיעת נחל ומועמדת למזכ"לית הסתדרות המורים עם סגן יו"ר הכנסת, ח"כ חיליק בר.
חוק זכויות המורה מתקדם צעד נוסף לחקיקה בכנסת
טיוטת הצעת חוק זכויות המורה ביוזמת גילה קליין נמסרה לסגן יו"ר הכנסת ח"כ חיליק בר ותקודם להגשתה בקריאה טרומית מיד לאחר ניצחון סיעת נחל בבחירות להסתדרות המורים.