נחל חושפת את השחיתות ושומרת על כספי המורים
דו"ח פרידמן נחשף

ניצחון לגילה קליין בבית הדין בתביעתה נגד יפה בן דוד לחשוף את דו"ח פרידמן.
שימו לב !
בשנת 2009 נקבע בדו"ח פרידמן כי שכר הבכירים יגזר משכר מנהלי בתי הספר באופק חדש. 
לאחר שלוש שנים, בשנת 2012, החליטה הנהלת הסתדרות המורים כי שכר בכירי הסתדרות המורים יגזר משכר מנכ"ל משרד ממשלתי, על בסיס המלצות דו"ח פרידמן! 
עד עתה לא פורסם ולא הועבר לידי סיעת נחל גרסה אחרת לדו"ח שחובר בשנת 2009.
להלן דו"ח פרידמן בשקיפות מלאה