חברי ועידה יקרים 
​לכבוד מזכ"ל הסתדרות המורים 

​ דרישת סיעת נח"ל להוספת שני סעיפים לסדר היום בכינוס הוועידה הקרובה ביום 28.8.2016
סימוכין: מכתבך אליי מיום 13/6/16 שכותרתו "כינוס הוועידה-קביעת יום הבחירות" 
מכתבי אליך מיום 22/6/2016 שטרם זכה לכל התייחסות מהותית. 
במכתבך מיום 13/6/16 בו הנך מודיע על כינוס הוועידה ביום 28/8/16 בשעה 16:00 כשעל סדר היום: שני נושאים:
הנושא הראשון הוא: אישור מועד הבחירות לוועידה הל"ג.
הנושא השני הוא: תיקון סעיף 96 בחוקה (נוהל בית הדין).
במכתבי מיום 22/6/16 בקשתי לדעת, בין היתר, מדוע נדרש תיקון 96? מהו כולל התיקון? מה עמדת הייעוץ המשפטי של הסתדרות המורים לעניין התיקון.? טרם קבלתי מענה מהותי לשאלותיי אלה. 
במכתבי זה, אבקש, להוסיף לסדר היום של ישיבת הוועידה ביום 28/8/16 את הסעיפים הבאים וכן להודיע לחברי הוועידה על הוספת סעיפים אלה לסדר היום.
א. לקבוע את מועד הבחירות (הקרובות) לוועידה הל"ג ליום 15/11/2016. ולקבוע כי חברת ניהול חיצונית, אשר תהיה כפופה ישירות לנשיא בית הדין של הסתדרות המורים, היא שתנהל, תפקח ותארגן את יום הבחירות כולל איוש הקלפיות וספירת הקולות.
ב. קבלת דיווח מאת מזכ"ל הסתדרות המורים, מר וסרמן, וקיום דיון בעקבות הודעת פרקליטות המדינה, מיום 14/7/16, המצהירה" 
"פרקליטות מחוז ת"א (פלילי) הודיעה ליוסף וסרמן, מזכ"ל ויו"ר אגף הכספים של הסתדרות המורים, יוסי אפרת, יו"ר אגף התרבות ויו"ר ארגון המורים לחינוך גופני וליאת כהן, כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע, בגין סחיטה באיומים וקבלת שוחד. באשר לוסרמן, גם נשקלת העמדתו לדין, בכפוף לשימוע, בגין פגיעה בפרטיות והפרת אמונים." 
אבקש מענה על בקשתי זו תוך שלושה ימים .

בכבוד רב, 
גילה קליין
יו"ר סיעת נחל בהסתדרות המורים