נייר עמדה בנושא הדרכה          
 
מערך ההדרכה במשרד החינוך מורכב מהדרכה בית ספרית, אזורית, מחוזית וארצית.
מטרת ההדרכה לאתר ולאחר מכן לבנות ולהטמיע דרכי הוראה למידה תכניות ושיטות תוך אחריות  להתאמה מלאה
ליעדי המחוזות והמטה. כמו כן, פיתוח מקצועיות המורה, הרחבת תובנות עבודת ההוראה, פיתוח דו שיח עם המודרך 
וכל זאת  בהתאמה לתוכניות בית ספריות, מחוזיות ותוכניות -המשרד. תוך יצירת קשרים בין המערכות בתחומי הדעת.

כיום אנו כמדריכות, המדריכות מתווכות תהליכים ומיישמות את המדיניות החינוכית הלכה למעשה.  
אמונות על שכלול תכניות לימודים בית ספריות, תמיכה במורים בדרגות מיומנות שונות, הצמחת הנהגה מקצועית פנים בית ספרית, החדרת שינוי כולל והובלת פרויקטים חדשים במערכת.  המדריכות מארגנות השתלמויות, ימי עיון, מפגשים עם צוותים,
רכזים מנהלים ופיקוח וזאת, בהתאמה לצרכים המוגדרים על-ידי הממונים. המדריכות מטפלות ומגשרות בין המורים,
בית הספר ויחידות המטה השונות.
לסיכום, המדריכות משמשות סוכנות שינוי ומקדמות שינוי בפרקטיקה המקצועית של מורים
ומנהלים ושינוי עמדות מקצועי. המדריכה נמצאת בחזית ההתמודדות  עם התנגדויות לשינויים ברמות השונות. 

כל התפקידים שנמנו נעשים על ידי אנשים נבחרים ואיכותיים, המדריכות נבחרות על רקע הצלחתן המקצועית,
בדרך כלל לאחר שלבי תפקיד שונים בבתי-הספר, רכזות מקצוע, רכזות פדגוגיות וכד'.
למרבית המדריכות תואר שני רלוונטי לתחום הדרכתן. אולם המערכת כפי שהיא מתפקדת כיום, אינה מתגמלת את המדריכות כיאות.  

קיימות כ 4500 מדריכות במערכת החינוך. קבוצה אשר אינה זוכה לתנאים בסיסיים של עבודה.

השינוי המתבקש, עיקרו בנקודות הבאות:

א.       הכרה בהדרכה כתפקיד חיוני וראוי במערכת .

ב.       בניית מסלול קידום מקצועי בתפקיד ההדרכה למדריכות מובילות, החל מהדרכה בית ספרית, ועד להדרכה ברמה ארצית.
          כל שלב יוגדר, יוערך ויתוגמל כנהוג היום בכל תפקידי החינוך. (יש לבנות מדרג על פיו ניתן יהיה להביא לביטוי קידום מדריכות
          למשרה מלאה בהדרכה עד לרמת מדריכות מחוזיות המכשירות ומנהלות את מערך ההדרכה במחוזות)

ג.        תנאי ההעסקה למדריכות בדרגים השונים יקבעו על פי הקף התפקיד, מידת האחריות - הנדרשת בו והמקצועיות
הדרושה לביצועו בהצלחה.

ד.       קביעות בתפקיד ההדרכה למדריכות ראויות . (לאחר תהליך של הערכה)

ה.      תפקידי ההדרכה דורשים נסיעות רבות לעיתים פיצול בין כמה בתי ספר באותו היום. אין אפשרות לקיים תפקיד הדרכה דרך התחבורה הציבורית.  תשלום נסיעות בהתאם להוצאות נסיעה ברכב פרטי ותשלום עבור אחזקת רכב.

ו.         במצב הקיים היום, מורות מצטיינות המצטרפות למערך ההדרכה (מורה+ מדריכה), נפגעות מאוד בתנאי ההעסקה. יום ההדרכה אינו "שייך" למשרה באופק חדש ולכן אין הוא מתוגמל או צובר את כל הזכויות כמו יתרת המשרה באופק חדש. מרבית המדריכות המשלבות הוראה והדרכה נאלצות לשמור על משרה מלאה בהוראה (לשמירת הזכויות והתגמול ברפורמה) וביומן החופשי מדריכות.
לכן, הן נאלצות לקבל אישור חריג לעבודה מעל למשרה ולעיתים גם אישור חריג לקבלת גמול שלישי (שני גמולי תפקיד בביה"ס מחנכת ורכזת מקצוע וגמול הדרכה). במצב הזה רוב המורות המצטיינות אינן מעוניינות להצטרף למערך ההדרכה ומערך ההדרכה מקבל לשורותיו גם אנשים ראויים פחות.  יש ליצור מצבי משרה המאפשרים שילוב יום הדרכה אחד או שניים עם המשך הוראה בבתי-הספר.

ז.        בנוסף: לא עוד פיטורין מדי שנה, בסוף חודש מאי! לא עוד סימני שאלה במהלך אוגוסט! 

לא עוד תסכול לפני שנת צינון!