פגיעה נוספת בפנסיה התקציבית בהסכם של המזכ"לית הזמנית
שנחתם במרץ 2017.

ענת שניידר מנתחת במצגת שלהלן את הפגיעה הדרמטית בפנסיה התקציבית של הגימלאים בהסכם החדש .
 
המצגת בוחנת את ההבדלים בין ההסכם הפוגעני של וסרמן מ-  30.9.16 וההסכם "המתוקן" שנחתם ב 19.3.17 ע"י מ"מ הזמנית.  הבחינה מגלה שהפגיעה בתוספות השכר לגימלה התקציבית בהסכם "המתוקן" רבה עוד יותר .
למצגת לחצו כאן