אנו מנהלי בתי ספר חשים פגיעה קשה במעמדנו ובשכרנו ותסכול רב!

כידוע לך, מנהלי בתי הספר נושאים בעול ובאחריות כבדה ביותר ומשמעותית ביותר לניהול והובלת מערכת החינוך להישגים לימודיים ומצוינות.
 
לאורך שלושים שנה לא חל שינוי בשכר המנהלים. בכל ההסכמים שכר המנהלים לא טופל כהלכה וביחס ישיר לגודל האחריות, לעומס הדרישות והרחבת תפקידיהם של המנהלים.
 
המנהלים הם  נושאי הדגל של תהליכי השינוי במערכת החינוך. ללא המנהל לא היו מתרחשים בבתי הספר תהליכים אלה. מנהלי בתי הספר עובדים שעות רבות, ללא קשר להיקף המשרה, מוצאים לפועל את כל התוכניות, נתונים בלחצים מצד הורים, פיקוח, רשות גורמים בקהילה, ועוד.
 
1. תוכנית "אופק חדש" – הרחיבה את סמכויות המנהל ותפקידיו. תפקידים שהיו    
    בעבר נחלת המפקחים עברו לרשות המנהלים.
א.    הערכת מורים: לקביעות, לדרגה, הערכת מתמחים ועוד.
בעבר מפקח היה ממלא דו"ח בכתב, של עמוד וחצי, לאחר      
צפייה בשיעור אחד בשנה, בנוכחות המנהל (מצ"ב דוגמת דו"ח).
כיום נדרש המנהל (במקום המפקח) להעריך מורים בכלים ממוחשבים שנבנו ע"י אבני ראשה. כלים אלה דורשים מהמנהלים  לצפות בכל מורה בשני שעורים פרונטלים ושיעור פרטני, לקיים שיח לפני כל שיעור ואחרי כל שיעור, לסכם את הממצאים, לאסוף ראיות להתייחס ל 4 מדדים, כל אחד מהמדדים כולל בין 6-10 פרטים, וכל פריט מופיע על סולם של 6 שלבים. מלאכת מחשבת זו, דורשת פינוי המנהל לעבודה זו. התהליך ארוך ומייגע ומסתכם בכ – 10 שעות לפחות להערכת מורה אחד.
בנוסף,נדרש מנהל בית הספר להעריך את כל צוות המורים ע"י צפייה בשיעורים, שיח לפני ואחרי, הזנת נתונים במחשב וכתיבת משוב. על תהליך זה המנהלים אינם מתוגמלים.
 
פתוח מקצועי – פיתוח מקצועי של המורים במסגרת אופק חדש עבר גם הוא לאחריות המנהל. המנהלים נדרשים לבצע מיפוי בית ספרי, לזהות צרכים, להתאים בין נתוני המורים לצורכי המערכת והקורסים המתקיימים במתווה, מלאכת מחשבת הדורשת דיאלוג מורה – מנהל, תהליך שגם עליו המנהלים אינם מתוגמלים.
אבסורד נוסף-מנהל יהיה נוכח בהשתלמות בית ספרית, מוריו יתוגמלו והמנהל לא, היכן ההגיון והצדק?
 
 2.      התאמת מערכת החינוך למאה ה – 21
אכן שינוי מדרגה שנייה. שינוי שדרש מהמנהלים לבצע תהליך מורכב ומעמיק  הכולל שינוי עמדות אצל המורים, הכשרת המורים לבניית יחידות מתוקשבות, שימוש באתרי תוכן, שדרוג אתרי ביה"ס, בניית אתרים כיתתיים, בלוגים, שינוי תרבות למידה בקרב הורים, תלמידים ומורים,
קליטת ציוד יקר ערך ולווי תהליך הטמעה בשינוי פדגוגיה בהתאמה לדרישות המאה ה – 21. כל התהליך בטווח זמן כמעט בלתי אפשרי. אך לצערנו גם על תהליך זה המנהלים אינם מתוגמלים.
 
3.      הכנסת תוכנית המנבסנ''ט – .
המנהלים הטמעו תהליך זה, יחד עם זאת, הדבר דרש מהמנהלים לבנות מערכת שעות מתוקשבת.
ביה"ס הינו מערכת דינאמית. לאורך כל השנה אנו נדרשים לשנות, לשבץ, לעדכן מערכת שעות והקפי משרה למורים בשל שינויים בהעסקת המורים עקב חופשות לידה, מלוי מקום, תוכניות תקופתיות ועוד.
עבודה זו דורשת מאתנו שעות רבות  ליד המחשב מעבר לעבודה השוטפת אותה מבצעים המנהלים באופן מתוקשב.לא הוכנס כל גורם נוסף לעזרת המנהלים ולא הוקצו שעות תקן נוספות לעזרה.
לצערנו גם על עבודה זו המנהלים אינם מתוגמלים.
 
4.      שעות הוראה של מנהל.
מנהלים נדרשים ללמד בין 6-9 ש"ש. למרות תכנון זמן קפדני  כל עבודת המנהל הכוללת קידום הישגים, הדרכת מורים, מפגשים צוותי ההוראה, טיפול באירועים חריגים התמודדות במצבי לחץ וחרום, טיפול בתשתיות, ביצוע מטלות פקוח ורשות ועוד....
פעמים רבות נאלצים המנהלים להעדר מהשעורים על מנת לטפל בשגרה עמוסה ביותר ולעתים גם בלתי אפשרית.
נוסף לכך כשמנהל מגיע לגיל חמישים יש לו שעת גיל אחת (למורה יש 2 ש')
והיא יורדת משעות ניהול ולא הוראה,האם יש צדק והוגנות בהחלטה זו?.
בפגישתך אתנו, לפני הבחירות, התחייבת  לבטל את שעות ההוראה של המנהל  החל מחודש ספטמבר 2012 ,שעות הפוגעות בתפקידו בתפקודו הכולל .
מנכ"ל משרד החינוך מר שושני הצהיר אף הוא בכנס מנהלים תשע"א, כי הוא יפעל יחד עם הסתדרות המורים לביטול שעות ההוראה של המנהלים. לצערנו גם נושא זה לא טופל.
5.      עבודת מנהלים בקיץ
משחר ההיסטוריה של מערכת החינוך אנו המנהלים מתייצבים לעבודה בחופשת הקיץ להכנת ביה"ס לשנת הלימודים החדשה.
המשימות רבות:
בניית תוכניות לימודים, בניית צוותי עבודה,הכנת מערכת שעות, קליטת מורים חדשים, תכנון בניית ימי הערכות, הכנת לו"ז שנת, הכנת תקציב בהתאמה ליעדים ,הזנת נתוני אפיק – אגרת חינוך והוצאת מכתבים להורים
ישיבות עם וועד הורים, תוכניות מעברים וקליטת ילדי הגן, קיום דיונים עם הורים להם/אבחונים וזקוקים לוועדות שילוב, תוכנית מעברים לקליטת בוגרי ו' לתיכון, מפגש עם הורים ותלמידים חדשים בביה"ס
תגבור לימודי לתת משיגים, טיפול בבדק בית, תכנון טוב פתיחת שנה
הזמנת ציוד, הזמנת ספרי לימוד ועוד ועוד ועוד.... 
ובחמ"ד-מנהלים מתבקשים להכין תוכניות לחופש-"חמד של חופש",לבקש ממורים להגיע לביה"ס ,להיות בקשר וכו'