הדיונים בתביעת סיעת נחל לביטול תוצאות הבחירות בבית הדין נמשכים.

בדיון ב14.3.19 העידה המזכ"לית יפה בן דוד.  סיעת נחל מאשימה את סיעת אמ"י העומדת בראש הסתדרות המורים בשיבוש מכוון של הליך הבחירות.  יפה בן דוד וסיעת אמי בחרו שלא להעמיד עו"ד מטעמם, אך אל דאגה לא נשאר אלמן ישראל, שכן עורכי הדין של הסתדרות המורים, ועדת הבחירות ואף לטעמנו השופט נתנו ליפה בן דוד את הסעד הנדרש במהלך הדיון.  אחרי הכל הפרוסה תמיד תיפול על הצד המרוח בחמאה.
עו"ד חיים ברנזון, שמשרדו מייצג את הסתדרות המורים (את כלל חברי ה"ה), אף שהוא מעולם לא נכח בדיונים, החל להגיע לאחרונה לדיונים וכפי הנראה במטרה להפריע למהלך החקירה של בן דוד, בטענות סרק. במהלך החקירה נראה כי אף השופט לא טמן ידו בצלחת והדריך את העדה יפה בן דוד ואף הורה לה שלא לענות לשאלות ב"כ סיעת נחל. 
למרות הקשיים להתנהל בבית הדין, אנו ממשיכים בדיונים, ופועלים במקביל בכמה מישורים נוספים מחוץ לבית הדין -  בשרב וכפור עד שהצדק יצא לאור!
עדכונים מבית הדין
של הסתדרות המורים
ב27.12.18 העידה בבית הדין עובדת זמנית של חברת מיטב, שהיתה מזכירת קלפיות באזור אשקלון.
העדה העידה כי זומנה לאחר הבחירות לחתום על תצהירים כתחליף לפרוטוקולים "אבודים" .
לתדהמתה הסתבר לה בדיעבד שחתמה על תצהירים שקריים,  בתצהירים מספר המעטפות בקלפיות היה כפול ממספר המעטפות שנספרו ונכתבו על הפרוטוקולים בזמן אמת. 
להלן חלק מעדותה: