44 שנים במערכת הח״מ מתוכם 18 ש מנהלת בית ספר לח״מ,
תאר ראשון- חינוך מיוחד וחינוך בלתי פורמלי.
תאר שני- מנהל חינוכי,
קורס פעילים קהילתיים- מכון יוספטל
קורס מנהיגות צבורית , פוליטית נשית.
במקביל לעבודתי החינוכית בה שמשתי בתפקידים שונים- מחנכת, מדריכה ומנהלת ( פרשתי לאחרונה) פעלתי רבות בקהילה בהתנדבות ובכל תפקידי דאגתי תמיד לרווחת חברי המורים ולשמירה על זכויותהם,
אני רואה חשיבות רבה בשינוי שיוביל לשפור מעמד כלל המורים ובתוכם כל העוסקים בחינוך המיוחד.