עצומה
אנו אנשי ההוראה החתומים. מתנגדים לחתימה על כרטיס נוכחות. אופי העבודה של עובד ההוראה שונה מכל סקטור אחר. עבודתנו אינה מתחילה ומסתיימת בהתאם לשעון הנוכחות. אנו מודיעים בזאת כי נסרב בכל תוקף לחתום בשעון הנוכחות, רק אדם שאינו מבין את מהות העבודה של עובד ההוראה היה יכול לחשוב על הרעיון (לחלופין...רק גוף שאינו סומך על עובדיו....)אנו החתומים, קוראים לשר החינוך ולמר ווסרמן שאמור לייצג אותנו, לחזור בהם מהחלטתם השגויה ולהורות על הוצאת שעוני הנוכחות. אומנם, אם יוכרז שבשעת יציאת המורה וחתימה על כרטיס הנוכחות יסתיים יום עבודתו באופן מוחלט, לא בדיקת מבחנים! לא טלפונים להורים! לא טלפונים למנהל! לא להכנת מבחנים ושיעורים! הכרטיס הוחתם בשעה 15:00- כמו פקידי הבנק- הסתיים יום העבודה! אם מקובל על משרד החינוך והיו"ר מר ווסרמן, מקובל גם עלינו החתומים!