טופס תלונה 
איימו עליך? - אנחנו פה!
הפעילו עליך לחצים ואיומים?
דווח/י כאן למוקד תלונות לעובדי הוראה(אפשר גם באופן אנונימי).

מורים ועובדי הוראה רבים נחשפים לאיומים ולחצים במסגרת מערכת הבחירות.
האיומים האלה הם בניגוד לחוק ולטוהר הבחירות.

אל תשבו בשקט! דווחו!

אנחנו פועלים כדי לסלק את מנגנון הפחד והאימה מהסתדרות המורים, כדי שכל עובד חינוך יהיה חופשי לחלוטין מלחצים ואיומים.

אם איימו עליך או הפעילו עליך לחצים, בין פנים אל פנים, בין בכתב, בין בטלפון או בסמס,
אנא מלא/י את כל הפרטים הידועים לך בטופס זה:

שם המאיים, תפקידו, מתי, באיזה מקום וכן יתר הפרטים המזהים על המאיים.
אם קיבלת איום בכתב, בסמס או בווטסאפ - נא לצרף צילום של האיום.
אם יש בידך הקלטה קולית של האיום - נא לצרף אותה.


סיעת נחל לא תעביר את פרטיך לשום אדם. אנו נעביר רק את פרטי המאיימים לגורמים המתאימים: וועדת הבחירות, המשטרה וכל גורם רלבנטי.

אפשר גם לא להשאיר את פרטיך,
אך אנו חייבים לקבל את פרטי המאיימים.

אם כולנו נפעל ונדווח - נצליח להרתיע את המאיימים!
בואו נסלק את הפחד מהסתדרות המורים!

סיעת נחל
מוקד תלונות 
לעובדי הוראה